Bytový dom 500

Informácie o bytovom dome 500. Posledná aktualizácia údajov - december 2015

Povinnosti

Nepovinné:

Platby

Na účet bytového družstva treba platiť mesačne príspevok do bytového fondu (na opravy, na šetrenie na väčšie výdavky, napríklad na budúce zateplenie bytovky, nové žiarovky a podobne).

Na účet bytového družstva treba platiť raz za štvrť roka platiť za vodu, suma sa vyrátava podľa stavu vodomerov, stav býva odpočítaný každé 3 mesiace. Pripojenie na bytovku je spoločné a je fakturované na bytovku.

Poplatky treba platiť na účet XXXXXXX, ako variabilný symbol treba uviesť číslo bytu, do poznámky meno a účel platby (napríklad "Jánošík - voda september 2015")

Posilovňa

Na bytovej schôdzi v roku 2015 bolo schválené, že v bývalej kotolni sa môže vytvoriť posilovňa. Bola vytvorená s tým, že ju môže navštevovať každý obyvateľ bytovky.

Spoločná bytová anténa

Bytovka má namontovanú spoločnú anténu ktorá je vyvedená do všetkých bytov, a poskytuje všetkým terestriálny signál. Tento spôsob televízie má oproti iným systémom (digi, satelit, magio) výhodu v tom, že zaň netreba nič platiť, žiadne mesačné poplatky.

Cez anténu sú dostupné tieto programy:

Internet

Centrálny internet v bytovke nie je. Každý byt ho má dovedený individuálne. V dedine je dovedený internet v kvalite ADSL, optické káble tu nie sú, to znamená že je tu dostupný internet v rýchlosti do 10Mbit. Internet je privedený do bytovky cez bývalé telefónne vedenie, do každého bytu individuálne.